FÊTE DE LA MUSIQUE BERLIN 21. JUNI 2019: WIR FEIERN MUSIK am Rüdesheimer Platz